🔑

Hướng dẫn reset mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập nhà hàng số, xem ngay hướng dẫn để lấy lại tài khoản.
 • Chọn Quên mật khẩu ở mục Đăng nhập
notion image
 • Nhập lại email đã tạo tài khoản để lấy lại mật khẩu
notion image
 • Màn hình hiển thị CabinEat đã gửi lại mật khẩu mới vào email.
  • notion image
  • Đăng nhập mail
  • Chọn Khôi phục mật khẩu
  • notion image
  • Nhập mật khẩu mới
  • Chọn Khôi phục
  • notion image
  • Chọn Đăng nhập để vào hệ thống
   • notion image